Bà Đoàn Song Huê (Giám đốc kinh doanh UE) và bà Trần Thị Uyên Sa (Trưởng phòng du học Mỹ) công tác tại trung tâm tiếng Anh SMEAG - Philippines