1
Bạn cần hỗ trợ?

Bà Đoàn Song Huê (Giám đốc kinh doanh UE) và bà Trần Thị Uyên Sa (Trưởng phòng du học Mỹ) công tác tại trung tâm tiếng Anh SMEAG - Philippines