Các chương trình du học Anh

Vì sao chọn du học Canada

Chương trình du học Canada

Du học Canada là một trong những điểm đến lý tưởng, thu hút nhiều nhân tài bởi chất lượng giáo dục hàng đầu tiếng giới. Số lượng sinh viên quốc tế đến du học vẫn nằm trong xu hướng tăng liên tục và chưa có dấu hiệu suy giảm. Mỗi năm, sinh viên đã đóng góp cho nền kinh tế Canada đến hơn 21 tỷ USD.

Thế mạnh của UE trong tư vấn du học Canada

Quy trình tư vấn tại UE

Group 1576 1
12

Điều kiện du học

Canada

Tư vấn ngay
hero cover 1 1

Chi phí du học Canada

Học phí: sẽ phụ thuộc vào trường học, ngành.

Sinh hoạt phí: Mức chi phí này phụ thuộc vào từng vùng và được tính toán dựa trên những nhu cầu ăn ở cơ bản nhất, thực tế khi du học Canada .

Phí bảo hiểm: Sinh viên quốc tế du học Canada được yêu cầu đóng bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của chính phủ.
Phí trên chỉ tham khảo, liên hệ để biết thêm chi tiết

Bậc học Thời gian học Học phí Phí ăn ở Phí sinh hoạt Phí Bảo hiểm
Phổ thông trung học
Cao đẳng cộng đồng
Cử nhân
Thạc sỹ
Bậc học Thời gian học Học phí
Phổ thông trung học
Cao đẳng cộng đồng
Cử nhân
Thạc sỹ
Phí ăn ở Phí sinh hoạt Phí Bảo hiểm

Nhóm ngành đào tạo tại Canada

Hệ thống trường tại Canada