Các chương trình du học Anh

Vì sao chọn du học Anh?

Giới thiệu chương trình du học Anh

Nước Anh là nơi khai sinh Cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ 18, đưa nước Anh trở thành trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới, cùng với đó là Đế chế Anh hùng mạnh có thuộc địa trên khắp thế giới với biệt danh “Đất nước mặt trời không bao giờ lặn”.

Hiện nay, nước Anh là một trong những trung tâm văn hóa có tầm ảnh hưởng thế giới. Là nơi khởi nguồn của Tiếng Anh, một ngôn ngữ phổ biến trên thế giới. Luật pháp của Anh cũng là nền móng cho nhiều hệ thống pháp luật tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Thế mạnh của UE trong tư vấn du học Anh

Quy trình tư vấn tại UE

Group 1576 1
12

Điều kiện du học

Anh

Tư vấn ngay
hero cover 1 1

Chi phí du học Anh

Học phí: sẽ phụ thuộc vào trường học, ngành.

Sinh hoạt phí: Mức chi phí này phụ thuộc vào từng vùng và được tính toán dựa trên những nhu cầu ăn ở cơ bản nhất, thực tế khi du học Anh.

Phí bảo hiểm: Sinh viên quốc tế du học Anh được yêu cầu đóng bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của chính phủ.
Phí trên chỉ tham khảo, liên hệ để biết thêm chi tiết

Bậc học Thời gian học Học phí Phí ăn ở Phí sinh hoạt Phí Bảo hiểm
Phổ thông trung học
Cao đẳng cộng đồng
Cử nhân
Thạc sỹ
Bậc học Thời gian học Học phí
Phổ thông trung học
Cao đẳng cộng đồng
Cử nhân
Thạc sỹ
Phí ăn ở Phí sinh hoạt Phí Bảo hiểm

Hệ thống trường tại Anh