Chương trình tư vấn du học UE

Là một trong những công ty dẫn đầu tại Việt Nam sở hữu những chuyên viên tư vấn kinh nghiệm, nhiệt tâm đã hoạt động hiệu quả, uy tín trong lĩnh vực tư vấn du học và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Tại sao nên du học Úc?

Là một trong những công ty dẫn đầu tại Việt Nam sở hữu những chuyên viên tư vấn kinh nghiệm, nhiệt tâm đã hoạt động hiệu quả, uy tín trong lĩnh vực tư vấn du học và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Chương trình du học Úc

Úc đã đầu tư đến 2.9 tỷ AUD mục đích nghiên cứu phát triển thay đổi nền kinh tế và khoa học. Bên cạnh đó, còn đầu tư đến 140 triệu AUD nhằm tuyển dụng các nhà nghiên cứu nổi tiếng thế giới tới Úc nghiên cứu và giảng dạy. Hiện nay, Úc có đến 35 Trung tâm nghiên cứu và đặc biệt có hơn 63 Trung tâm nghiên cứu hợp tác.

Với hệ thống giáo dục hàng đầu, văn bằng được cấp tại Úc có giá trị trên toàn cầu, sinh viên tại Úc luôn nhận được đánh giá cao.

Thế mạnh của UE trong tư vấn du học Úc

Quy trình tư vấn tại UE

Group 1576 1
12

Điều kiện Du học Úc

Tư vấn ngay
hero cover 1 1

Chi phí du học Úc

Tùy vào chương trình học, bậc học và thành phố bạn chọn, mức học phí sẽ khác nhau. Nhìn chung các trường công lập Úc sẽ có chi phí du học nhẹ hơn rất nhiều so với các trường tư.

Ngoài ra nếu bạn theo học tại các trường Top, mức học phí cũng sẽ đắt hơn. Dưới đây là Bảng học phí du học Úc để bạn tham khảo.

Bậc học Thời gian học Học phí Phí ăn ở Phí sinh hoạt Phí Bảo hiểm
Bậc trung học
(trường công lập)
1 năm $16,000 AUD – $18,000 AUD $21,000 AUD $2000 AUD/năm $600 AUD/năm
Bậc trung học
(trường tư thục)
1 năm $30,000 AUD – $60,000 AUD /năm
Cử nhân 1 năm $25,000 AUD – $45,000 AUD
Thạc sỹ 1 năm $25,000 AUD – $45,000 AUD
Bậc học Thời gian học Học phí
Bậc trung học
(trường công lập)
1 năm $16,000 AUD – $18,000 AUD
Bậc trung học
(trường tư thục)
1 năm $30,000 AUD – $60,000 AUD /năm
Cử nhân 1 năm $25,000 AUD – $45,000 AUD
Thạc sỹ 1 năm $25,000 AUD – $45,000 AUD
Phí ăn ở Phí sinh hoạt Phí Bảo hiểm
$21,000 AUD $2000 AUD /năm $600 AUD /năm

Hệ thống trường tại Úc