Các chương trình du học New Zealand

Vì sao chọn du học New Zealand

Chương trình du học New Zealand

New Zealand là quốc gia nói tiếng Anh và theo thể chế dân chủ lập hiến. Với dân số khoảng trên 4 triệu người, đất nước này được thường xuyên được bình chọn là quốc gia có đời sống phát triển, yên bình và dễ sống nhất thế giới. Nền giáo dục đẳng cấp trên toàn cầu thu hút số lượng lớn du học sinh từ khắp nơi đến du học tại New Zealand.

Thế mạnh của UE trong tư vấn du học New Zealand

Quy trình tư vấn tại UE

Group 1576 1
12

Điều kiện du học

New Zealand

Tư vấn ngay
hero cover 1 1

Chi phí du học New Zealand

Các trường tại New Zealand hầu hết đều có những suất học bổng và hỗ trợ tài chính hấp dẫn dành cho du học sinh quốc tế.

Bậc học Thời gian học Học phí Phí ăn ở Phí sinh hoạt Phí Bảo hiểm
Phổ thông trung học
Cao đẳng cộng đồng
Cử nhân
Thạc sỹ
Bậc học Thời gian học Học phí
Phổ thông trung học
Cao đẳng cộng đồng
Cử nhân
Thạc sỹ
Phí ăn ở Phí sinh hoạt Phí Bảo hiểm

Nhóm ngành đào tạo tại New Zealand

Các học bổng du học New Zealand

Hệ thống trường tại New Zealand