1
Bạn cần hỗ trợ?

Ý nghĩa từ tiếng “lóng” trong tiếng Úc

Tiếng lóng ở Úc, còn được gọi là “Slang”, là một cách dùng từ mang tính chất ám chỉ của người Úc. Bạn có thể bắt gặp những từ lóng được nói rất nhanh và có cách phát âm rất lạ.

Tiếng lóng ở Úc, còn được gọi là “Slang”, là một cách dùng từ mang tính chất ám chỉ của người Úc. Bạn có thể bắt gặp những từ lóng được nói rất nhanh và có cách phát âm rất lạ.

muoisauthangmuoi4

Dưới đây là một vài ý nghĩa của tiếng lóng thông dụng, mà các bạn du học sinh tại Úc có thể sử dụng trong khi giao tiếp:

muoisauthangmuoi5muoisauthangmuoi6muoisauthangmuoi7

UE hi vọng với những từ vựng tiếng “lóng” này, các bạn sẽ tự tin hơn khi giao tiếp với bạn bè tại Úc.

Hoàng Hiệp - UE