1
Bạn cần hỗ trợ?

Tìm hiểu về chương trình CO-OP khi du học Canada

CO-OP được viết tắt của từ Co-operative Education Programs, đây được coi như một môn học có tính chỉ và sinh viên cần phải hoàn thành chương trình để đạt tổng số tín chỉ trước khi tốt nghiệp