1
Bạn cần hỗ trợ?

Phỏng vấn visa

Thay đổi mới nhất về việc xin Visa Du học Anh

Vào ngày 16 tháng 3, Bộ Nội vụ đã trình lên Quốc hội những thay đổi trong các quy tắc nhập cư đối với diện Visa Tier 4. Những thay đổi này sẽ ảnh hưởng đến các hồ sơ được nộp kể từ ngày 6 tháng 4 năm 2017, những thay đổi chính được tóm tắt dưới đây.

Ba nguyên nhận thường gặp khi bị từ chối Visa du học Anh

Hàng năm, trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực Anh cấp khoảng trên 3.000 visa du học cho học sinh, sinh viên Việt Nam. Số lượng học sinh bị từ chối visa cũng không nhỏ, nguyên nhân lớn nhất là do các bạn chưa có sự chuẩn bị kỹ càng và không nắm chắc về các quy định xin thị thực Anh quốc.

Xin Visa làm việc tại Anh sau tốt nghiệp

Với tấm bằng danh giá sau khi hoàn thành khóa học tại Anh, các bạn sinh viên quốc tế có nhiều cơ hội được ở lại làm việc tại đây.