1
Bạn cần hỗ trợ?

Kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0 và những chuyên ngành học đang hot tại Anh

Cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 phát triển với tốc độ ở cấp số nhân và đang làm biến đổi mọi nền công nghiệp ở mọi quốc gia. Sự phát triển như vũ bão đó đã mang lại những biến đổi sâu sắc tới cơ cấu nghề nghiệp và phân hóa lao động trong toàn xã hội.

Nắm bắt trước xu thế này giúp các thế hệ lao động trong tương lai có thể thích ứng tốt với các vai trò cần đảm nhiệm trong công việc, đồng thời có thể đưa ra những lựa chọn nghề nghiệp chuẩn xác.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 chính là kết nối hệ thống quản lý và cơ sở sản xuất thông minh để tạo ra hội tụ kỹ thuật số giữa Công nghiệp, kinh doanh, chức năng và quy trình bên trong.

Cuộc cách mạng này sẽ diễn ra trên 3 lĩnh vực chính:

1/ Kỹ thuật số

- Trí tuệ nhân tạo: Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo ( Artificial intelligence hay Machine intelligence - AI) là một ngành thuộc lĩnh vực khoa học máy tính (Computer science). Là trí tuệ do con người lập trình tạo nên với mục tiêu giúp máy tính có thể tự động hóa các hành vi thông minh như con người. 

- Internet of things (viết tắt là IOT): Internet vạn vật, hay cụ thể hơn là Mạng lưới vạn vật kết nối Internet hoặc là Mạng lưới thiết bị kết nối Internet là một liên mạng, trong đó các thiết bị, phương tiện vận tải (được gọi là "thiết bị kết nối" và "thiết bị thông minh"), phòng ốc và các trang thiết bị khác được nhúng với các bộ phận điện tử, phần mềm, cảm biến, cơ cấu chấp hành cùng với khả năng kết nối mạng máy tính giúp cho các thiết bị này có thể thu thập và truyền tải dữ liệu.

- Big Data (dữ liệu lớn): là một thuật ngữ chỉ việc xử lý một tập hợp dữ liệu rất lớn và phức tạp mà các ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không xử lý được. Dữ liệu lớn bao gồm các thách thức như phân tích, thu thập, giám sát dữ liệu, tìm kiếm, chia sẻ, lưu trữ, truyền nhận, trực quan, truy vấn và tính riêng tư.

2/ Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học là ngành nghiên cứu và vận dụng sinh vật sống kết hợp với quy trình và thiết bị kỹ thuật để tạo ra sản phẩn và sản xuất ở quy mô công nghiệp với các sản phẩm sinh học phục vụ cho lợi ích của con người, đồng thời phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường.

3/ Vật lý

- Công nghệ 3D:  3-D thực ra là tên viết tắt của từ 3-Dimension (3 chiều). Kỹ thuật 3-D mà người ta vẫn sử dụng một cách phổ biến hiện nay thường đi liền với khái niệm “đồ họa 3D” - tức là những hình ảnh được dựng nên một cách sống động như thật với sự trợ giúp của các phần mềm đồ họa vi tính.

- Robot: là một loại máy có thể thực hiện những công việc một cách tự động bằng sự điều khiển của máy tính hoặc các vi mạch điện tử được lập trình. Robot là một tác nhân cơ khí, nhân tạo, ảo, thường là một hệ thống cơ khí - điện tử.

>> Học ngành nào khi du học Anh

Những chuyên ngành học tiêu biểu trong 3 lĩnh vực này tại Anh quốc

Trong vòng 15 năm tới nhu cầu lao động về 3 lĩnh vực trên dự báo sẽ diễn ra cực kỳ mạnh mẽ, như vậy việc theo học những ngành học này để đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động là hoàn toàn tất yếu.

Một số khóa học tiêu biểu trong 3 mảng học tập trên tại Anh Quốc như sau:

1/ Kỹ thuật số

Đại học Coventry

- Cử nhân (danh dự) đa phương tiện tính toán

- Công nghệ thông tin doanh nghiệp BSc (danh dự)

- Khoa học máy tính BSc (danh dự)

- Cử nhân (danh dự) máy tính

- Cử nhân (danh dự) đạo Đức hacking & mạng bảo mật

- Trò chơi BSc (danh dự) công nghệ

- Chuyên viên công nghệ thông tin BSc (danh dự)

- Chuyên viên công nghệ thông tin HND (tùy chọn foundation year)

- Cử nhân (danh dự) toán học & dữ liệu phân tích

Đại học Bournemouth

- Mạng máy tính BSc (danh dự)

- Công nghệ thông tin doanh nghiệp BSc (danh dự)

- Quản lý công nghệ thông tin BSc (danh dự)

- Cử nhân (danh dự) pháp y máy tính & bảo mật

- Cử nhân (danh dự) máy tính

- Quản lý an ninh cyber BSc (danh dự)

- Trò chơi BSc (danh dự) chương trình

Đại học Aston

- Cử nhân (danh dự) máy tính cho doanh

- Cử nhân (danh dự) tính toán khoa học

- Cử nhân (danh dự) đa phương tiện tính toán

- Toán học BSc (danh dự) với máy tính

- BEng (danh dự) điện tử kỹ thuật & máy tính khoa học

- Điện tử MEng (danh dự) kỹ thuật & máy tính khoa học

- Cử nhân (danh dự) tính toán khoa học & toán

Đại học Portsmouth

- Khoa học máy tính BSc (danh dự)

- Cử nhân (danh dự) máy tính

- Cử nhân (danh dự) phương tiện truyền thông kỹ thuật số

- Công nghệ chế tạo và trò chơi máy tính BSc (danh dự)

- Hệ thống thông tin doanh nghiệp BSc (danh dự)

- Cử nhân (danh dự) pháp y máy tính

- Khoa học máy tính MComp

- Phim hoạt hình máy tính BSc (danh dự) & hiệu ứng hình ảnh

- Công nghệ truyền thông sáng tạo BSc (danh dự)

- Cử nhân QTKD tiếp thị kỹ thuật số

- Công nghệ phần mềm BSc (danh dự)

- Công nghệ âm nhạc và âm thanh BSc (danh dự)

- Quản lý hệ thống & doanh nghiệp BSc (danh dự)

- Âm nhạc BSc (danh dự) máy tính

- Cử nhân QTKD hoạt hình

- Phương tiện truyền thông cử nhân QTKD & thực hành kỹ thuật số

- Doanh nghiệp trò chơi máy tính BSc (danh dự)

Đại học Queen's Belfast

- Khoa học máy tính BSc (danh dự)

- Khoa học máy tính MEng (danh dự)

- Khoa học máy tính BEng (danh dự)

- Công nghệ phần mềm BEng (danh dự)

- Khoa học toán và máy tính MSci (danh dự)

- Khoa học máy tính MEng (danh dự)

- Khoa học toán và máy tính BSc (danh dự)

- Công nghệ tin học & thông tin BSc (danh dự)

- Phần mềm BEng (danh dự) & kỹ thuật hệ thống điện tử

- Phần mềm MEng (danh dự) & kỹ thuật hệ thống điện tử

- Công nghệ thông tin doanh nghiệp BSc (danh dự)

- Công nghệ phần mềm MEng (danh dự)

- Công nghệ phần mềm MEng (danh dự)

Đại học Brunel

- Khoa học máy tính BSc (danh dự) (trí tuệ nhân tạo) (tùy chọn foundation year)

- Cử nhân (danh dự) kinh doanh máy tính (ebusiness)

- Cử nhân (danh dự) kinh doanh máy tính (sự tương tác của con người-máy tính) (tùy chọn foundation year)

- Cử nhân (danh dự) kinh doanh máy tính (sự tương tác của con người-máy tính)

- Cử nhân (danh dự) kinh doanh máy tính

- Cử nhân (danh dự) kinh doanh máy tính

- Cử nhân (danh dự) kinh doanh máy tính (phương tiện truyền thông xã hội)

- Cử nhân (danh dự) kinh doanh máy tính (phương tiện truyền thông xã hội)

- Cử nhân (danh dự) khoa học máy tính (công nghệ phần mềm) (tùy chọn foundation year)

- Cử nhân (danh dự) khoa học máy tính (công nghệ phần mềm) (tùy chọn dự bị Đại học)

- Khoa học máy tính BSc (danh dự) (trí tuệ nhân tạo) (tùy chọn dự bị Đại học)

- Cử nhân (danh dự) hiệu ứng trực quan với đồ họa chuyển động

- Khoa học máy tính BSc (danh dự) (phương tiện truyền thông kỹ thuật số & trò chơi) (tùy chọn foundation year)

- Khoa học máy tính BSc (danh dự) (phương tiện truyền thông kỹ thuật số & trò chơi) (tùy chọn dự bị Đại học)

- Cử nhân (danh dự) khoa học máy tính (mạng máy tính) (tùy chọn foundation year)

- Cử nhân (danh dự) khoa học máy tính (mạng máy tính) (tùy chọn dự bị Đại học)

- Khoa học máy tính BSc (danh dự) (tùy chọn foundation year)

- Khoa học máy tính BSc (danh dự) (tùy chọn dự bị Đại học)

- Hiệu ứng thị giác BSc (danh dự) với chuyển động đồ họa

- Cử nhân (Danh dự) kinh doanh máy tính (ebusiness) (tùy chọn)

>> Khám phá nước Anh huyền bí

2/ Công nghệ sinh học và Vật lý

Đại học Surrey

- Khoa học y sinh học BSc (danh dự)

- Khoa học sinh học BSc (danh dự) (tùy chọn năm ở nước ngoài)

- Công nghệ sinh học BSc (danh dự)

- Công nghệ sinh học BSc (danh dự) (tùy chọn năm ở nước ngoài)

Đại học Manchester

- Khoa học y sinh học BSc (danh dự) (tùy chọn dự bị Đại học)

- Công nghệ sinh học BSc (danh dự) (tùy chọn dự bị Đại học)

Đại học Lancaster

- Khoa học sinh học MSci (danh dự)

- Sinh học BSc (danh dự)

- Sinh học MSci (danh dự)

Đại học Bath

- Sinh học BSc (danh dự)

- Khoa học y sinh học BSc (danh dự)

Đại học Kent

Khoa học y sinh học BSc

Đại học Lincoln

- Sinh học BSc (danh dự)

- Sinh học MBio

- Hóa sinh BSc (danh dự)

- Hóa sinh MBio

Đại học Portsmouth

- Sinh học BSc (danh dự)

- Khoa học Y sinh học BSc

Đại học Royal Holloway

- Vật lý thực nghiệm BSc (danh dự)

- Vật lý MSci (danh dự)

- Vật lý thiên văn BSc (danh dự)

- Vật lý BSc (danh dự)

- Vật lý BSc (danh dự) với vật lý hạt

- Vật lý thiên văn MSci (danh dự)

- Vật lý MSci (danh dự) với vật lý hạt

- Vật lý thực nghiệm MSci (danh dự)

Đại học Manchester

- Cử nhân (danh dự) toán học & vật lý (tùy chọn foundation year)

- Vật lý BSc (danh dự) (tùy chọn foundation year)

- Vật lý BSc (danh dự) với triết lý (tùy chọn foundation year)

- Vật lý MPhys (danh dự) (tùy chọn foundation year)

- MMath & Phys (danh dự) toán học và vật lý (tùy chọn foundation year)

- MPhys (danh dự) vật lý với vật lý thiên văn (tùy chọn foundation year)

- MPhys (danh dự) vật lý với vật lý lý thuyết (tùy chọn foundation year)

- MPhys (danh dự) vật lý với triết lý (tùy chọn foundation year)

- Vật lý BSc (danh dự) với vật lý thiên văn (tùy chọn foundation year)

- Vật lý MPhys (danh dự) (tùy chọn dự bị Đại học, năm ở nước ngoài)

- Vật lý BSc (danh dự) với vật lý  thuyết (tùy chọn)

Đại học Bath

- Khoa học tự nhiên MSci (danh dự) (năm ở nước ngoài)

- Vật lý MPhys (danh dự)

- Vật lý BSc (danh dự) với vật lý thiên văn

- Cử nhân (danh dự) vật lý với vật lý thiên văn (năm ở nước ngoài)

- MPhys (danh dự) vật lý với vật lý thiên văn (năm ở nước ngoài)

Đại học Southampton

- Vật lý BSc (Danh dự)

- MPhys (danh dự) vật lý với photonics

- Vật lý MPhys (danh dự) với công nghệ nano

- Vật lý MPhys (danh dự) với thiên văn học

- MPhys (danh dự) vật lý với không gian khoa học

- Vật lý MPhys (danh dự) (tùy chọn bánh sandwich year)

- Vật lý BSc (danh dự) (foundation year)

- Vật lý MPhys (danh dự) (foundation year)

Đại học Aberystwyth

- Vật lý BSc (danh dự)

- Vật lý BSc (danh dự) (inc công nghiệp & chuyên nghiệp đào tạo)

- Vật lý toán và lý thuyết BSc (danh dự)

- Vật lý thiên văn BSc (danh dự)

- Vật lý thiên văn BSc (danh dự) (tùy chọn foundation year)

- MEng (danh dự) kỹ thuật vật lý (inc công nghiệp & chuyên nghiệp đào tạo)

- Vật lý MPhys (danh dự)

- Toán học BSc (danh dự) / vật lý

- BEng (danh dự) kỹ thuật vật lý (với năm trong ngành công nghiệp)

- Vật lý BSc (danh dự) (foundation year)

- BEng (danh dự) kỹ thuật vật lý

- Khoa học máy tính BSc (danh dự) / vật lý

- Khoa học vũ trụ BSc (danh dự) & robotics

- Vật lý BSc (danh dự) với hành tinh & space vật lý

- Vật lý toán và lý thuyết MMath (danh dự)

- Vật lý BSc (danh dự) với giáo dục

- Vật lý MPhys (danh dự) (inc công nghiệp & chuyên nghiệp đào tạo)

- MPhys (danh dự) vật lý với hành tinh & space vật lý

- Vật lý thiên văn MPhys (danh dự)

- Khoa học vũ trụ MPhys (danh dự) & robotics

>> Du học Anh hiện nay tốn bao nhiêu tiền?

Bài viết đã liệt kê những chuyên ngành học đang diễn ra mạnh mẽ nhất tại Anh quốc trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0 và checklist những trường đào tạo nổi tiếng về các lĩnh vực này tại Anh. Bạn và gia đình đang quan tâm đến du học Anh? Đây có thể sẽ là những thông tin cực kỳ hữu ích mà chúng tôi muốn gửi đến bạn!.

- Hoàng Anh -

 Hotline: 1800 6972 (Miễn Phí Cuộc Gọi)
 Đăng kí thông tin Học Bổng, Du Học các nước: bit.ly/2pokTLP
 Đăng kí Test IELTS Miễn Phí: bit.ly/3fHCumS

 CÔNG TY DU HỌC UE
 Trụ sở chính

 Địa chỉ: Tòa Nhà GIC, Tầng 5 - 10A Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đakao, Quận 1, TP. HCM
 Tel: 090 247 0101
 Chi nhánh Đà Nẵng
 Địa chỉ: 272 Nguyễn Văn Linh, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, Tp. Đà Nẵng
 Tel: 090 666 1276
 Chi nhánh Huế
 Địa chỉ: 72 Trần Quang Khải, Phường Phú Hội, Thành Phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế
 Tel: 090 666 1276