1
Bạn cần hỗ trợ?

Học bổng

Học bổng hấp dẫn của chính phủ New Zealand dành cho chương trình trung học phổ thông vào trường Pakuranga College

Trường trung học Pakuranga College cung cấp một môi trường học tập rất đặc biệt. Đó là lấy học sinh làm trung tâm, tập trung vào phát triển những công dân xuất sắc, trình độ học vấn cao, có đạo đức và tôn trọng. Đây là một trường học hướng tới tương lai, tập trung vào tương lai.

<|12345|>Trang cuối