1
Bạn cần hỗ trợ?

Học bổng quốc tế Tasmania 2015, Đại học Tasmania

Học bổng quốc tế Tasmania 2015, Đại học Tasmania

Đại học Tasmania được thành lập chính thức vào 1890 và nằm tại Vịnh Sandy, Tasmania, Úc. Trường hiện đào tạo chương trình đại học và sau đại học đa dạng các ngành nghề tại 6 khoa chính: Khoa nghệ thuật, Khoa kinh doanh, Khoa giáo dục, Khoa khoa học y tế, Khoa luật, Khoa khoa học, kỹ thuật và công nghệ Trường cung cấp các.

   Trường cũng luôn được xếp hạng trong 10 trường đại học hàng đầu tại Úc về nghiên cứu và liên kết với 20 viện nghiên cứu chuyên ngành, các trung tâm hợp tác nghiên cứu và giảng dạy tại các trung tâm nghiên cứu cơ sở.

quoctetasmania

   Với môi trường học tập sáng tạo, kỹ năng giao tiếp cùng phương pháp giảng dạy khoa học chuyên nghiệp, UTAS thu hút 22.000 du hoc sinh và sinh viên, trong đó có khoảng 3.000 sinh viên Quốc tế và 1000 nghiên cứu sinh.

Học Bổng

   Học bổng quốc tế Đại học Tasmania (TIS) trao tặng cho những ứng viên có thành tích học tập xuất sắc.

   Giá trị học bổng: 25% học phí khóa học. Để duy trì học bổng, trong thời gian theo học, sinh viên cần duy trì tối thiểu thang điểm Pass. Sinh viên không đáp ứng được tiêu chuẩn sẽ được thông báo qua email.

   Điều kiện xét học bổng: Là sinh viên quốc tế nộp đơn xin học tại Đại học Tasmania ở một trong các ngành học sau: Nghệ thuật; Kinh doanh và Kinh tế; Giáo dục; Khoa học y tế; Luật; Khoa học, kĩ sư và công nghệ. Sinh viên sẽ được xét học bổng dựa trên thành tích học tập đã có

   Ứng viên sẽ được thông báo trong giấy Offer về việc có nhận được học bổng này hay không. Ứng viên thành công sẽ nhận được thông tin chi tiết về học bổng TIS kèm theo điều kiện đi cùng học bổng.

Thông tin chi tiết về học bổng và nộp hồ sơ tại:http://www.utas.edu.au/international/scholarships/tasmanian-international-scholarship

Mọi thắc mắc về học bổng, bạn có thể liên hệ: international.scholarships@utas.edu.au.

Utas.edu.au