1
Bạn cần hỗ trợ?

Học bổng cao đẳng Dorset

Hàng năm Cao đẳng Dorset cung cấp tối thiểu 30 suất học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên.

Hàng năm Cao đẳng Dorset cung cấp tối thiểu 30 suất học bổng và hỗ trợ tài chính dành cho sinh viên. Dorset còn cung cấp cho sinh viên cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng bằng cách là tình nguyện tại các tổ chức địa phương – cơ hội tốt để chăm sóc người già, học hỏi và rèn luyện những kỹ năng khác.

hocbongdorset

Tiêu chuẩn nhận học bổng:

   Cao đẳng Dorset trao học bổng cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập cũng như trong các hoạt động ngoại khóa. Những suất học bổng được trao cho sinh viên - những người cam kết tham gia nhiệt tình vào các hoạt động vì cộng đồng của nhà trường. Những sinh viên có những đóng góp cho xã hội xung quanh thông qua sự tham gia vào nghệ thuật, thể thao, hoặc dịch vụ cộng đồng, và những người thể hiện được tiềm năng làm lãnh đạo, mang lại lợi ích cho mọi người.

 Học bổng gồm:

 • Học bổng Tổng thống $5000
 • Học bổng tài năng đặc biệt $1000

Tiến trình nộp đơn:

 • Sinh viên hoàn thành đơn xin cấp học bổng của Cao đẳng Dorset. Ban giám đốc đánh giá điều kiện nhận học bổng của sinh viên
 • Thư thông báo sẽ được gửi cho sinh viên hoặc agent khi sinh viên được nhận hoặc không được nhận học bổng.
 • Sinh viên hoàn thành tiến trình đăng ký tại Cao đẳng Dorset trong thời hạn được viết trên thư thông báo.

Học bổng giữa kỳ:

   Ban trao thưởng học bổng cho dành đến 10 học bổng giữa khóa cho sinh viên mỗi kỳ (30 học bổng mỗi năm).

Để được cấp học bổng, sinh viên cần:

 • Đăng ký từ bây giờ để trở thành sinh viên của Cao đẳng Dorset
 • Thể hiện được thành tích cao trong học tập
 • Duy trì được kết quả tốt
 • Thể hiện được bạn có sự đóng góp cho Cao đẳng Dorset một cách hiệu quả.
 • Viết bài luận 500 từ nêu chi tiết rằng tại sao bạn có thể danh được học bổng.
 • Xuất trình 2 bản đề xuất cho giáo viên.

   Học bổng sẽ trao cho những sinh viên toàn diện số tiền $300 - $500.

   Chi tiết tại http://www.dorsetcollege.bc.ca/studentservices/scholarship/#sthash.qnILwR50.dpuf