1
Bạn cần hỗ trợ?

Hoạt động cộng đồng

Du học UE được định hướng phát triển bền vững cùng các hoạt động có trách nhiệm với cộng đồng như: hoạt động dã ngoại kết hợp thăm làng trẻ em SOS, ngày quyên góp vì yêu thương, quyên góp vì đồng bào lũ lụt, tài trợ học bổng học sinh nghèo vượt khó,...