1
Bạn cần hỗ trợ?

Giới thiệu

Thư ngỏ

Công Ty Cổ Phần LIÊN HIỆP GIÁO DỤC (Tên viết tắt: Công Ty UNITED EDUCATION) là một trong những công ty hàng đầu tại Việt Nam sở hữu những chuyên viên tư vấn kinh nghiệm, đã hoạt động hiệu quả, uy tín trong lĩnh vực tư vấn du học và các dịch vụ hỗ trợ khác.

Lĩnh vực kinh doanh

Cung cấp cho học sinh, sinh viên các thông tin về trường và hệ thống giáo dục của đất nước mà các em muốn du học....

Tầm nhìn và sứ mệnh

LOGO – slogan (Your success, Our growth - Sự thành công của khách hàng chính là sự lớn mạnh của chúng tôi)