1
Bạn cần hỗ trợ?

Các trường tại Anh

University of Westminster: Trường Đại học bách khoa đầu tiên ở Anh quốc

Với lịch sử giảng dạy hơn 175 năm, đại học Westminster được biết đến như trường đại học bách khoa đầu tiên của vương quốc Anh, là nơi tổ chức triển lãm giới thiệu hình động tới công chúng đầu tiên và là nơi sản sinh ra nền điện ảnh của nước Anh.

1234|>Trang cuối