UE tài trợ giải golf từ thiện CLB golf Tân Sơn Nhất lần thứ 7