UE Đà Nẵng tham gia Hội trại của trường THPT Thái Phiên và trường THPT Tôn Thất Tùng (Đà Nẵng)