Ông Nguyễn Xuân Thời - Chủ tịch UE trong chuyến công tác tại Đại học Newcastle