Hội thảo du học Mỹ và Canada tổ chức tại Huế ngày 7/1/2017