Hình ảnh UE trong ngày tư vấn học bổng tại trường THPT Phú Nhuận, Tp. HCM, 14/4/2017