Bà Trần Thị Uyên Sa (Trưởng phòng du học Mỹ) tham dự GSM Spring Show 17 tại Hoa Kỳ