Bà Trần Thị Uyên Sa (Trưởng phòng du học Mỹ) tham dự GSM Fair tại Massachusets