Hội thảo định hướng nghề và du học thpt chuyên Lương Thế Vinh

Ngày 9-4-2016 UE Biên Hòa sẽ tổ chức một buổi hội thảo định hướng nghề và du học tại trường PTTH chuyên Lương Thế Vinh