Lê Thị Quỳnh Nguyên, sinh viên trường Temple University.