Hình ảnh UE trong ngày tư vấn học bổng tại trường THPT Nguyễn Khuyến 21/5/2017