Bùi Tú Uyên, sinh viên trường Lansing Community College